Tag Archive: Siêu âm vú


Bs.Đỗ Bình Minh, Bs.Nguyễn Thiện Hùng, Bs.Nguyễn Văn Công, Bs.Trần Văn Thiệp, Bs. Võ Mai Khanh, Bs.Phan Thanh Hải

BIRADS-US (Breast Imaging Reporting and Data System-Ultrasound) tạm dịch là Hệ thống dữ liệu và tường trình kết quả chẩn đoán hình ảnh tuyến vú dành cho siêu âm được ACR (American College of Radiology) giới thiệu và đưa vào sử dụng từ năm 2003. Tương tự như BIRADS-Mammography đã ra đời năm 1998, bảng phân loại này nhằm mục đích chuẩn hóa thuật ngữ mô tả các tổn thương của tuyến vú, từ đó đưa ra thái độ xử trí thống nhất giữa bác sĩ lâm sàng với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và giữa các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh với nhau. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tên tác giả: Kathryn Evers

Người dịch: Đỗ Bình Minh, Phan Thanh Hải, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thiện Hùng, Trần Văn Thiệp, Nguyễn Văn Thừa, Võ Mai Khanh

IMAGE-GUIDED BIOPSY OF NONPALPABLE BREAST LESIONS

Dẫn nhập

Việc sử dụng ngày càng nhiều nhũ ảnh tầm soát đã dẫn đến tình huống phát hiện những tổn thương không sờ thấy(48), trong đó có nhiều bướu cần đánh giá bằng sinh thiết để xác định xem đó có phải là ung thư hay không. Trước đây, quy trình đánh giá  đầy đủ các tổn thương này đòi hỏi định vị dưới hướng dẫn của hình ảnh học và theo sau là sinh thiết mở. Điều này đưa tới hậu quả là chi phí chẩn đoán ung thư cũng như những tổn thương lành tính là quá cao. Tiếp tục đọc